دوخواسته ایثارگران ازنمایندگان در بودجه91

راستی آیا ازبابت این وعده خوبان ومصوبه ی مجلس نشینان در سال 90 ( ودر اجرای بند 82 قانون بودجه ) از محل فروش شرکت های دولتی یا واگذاری سهام آن ها و... نه چند میلیارد یا ملیون بلکه چند ریال تامین و به ایثارگران پرداخت شده است ؟! آیا واقعاً این تکریم ایثارگران بوده است و چاره اندیشی برای" تادیه حقوق ودیون ومطالبات ایشان " یا وعده ی سرخرمن ؟! آیا از این پس باید به پاس احترام و تکریم ایثار ایثارگران از سوی نمایندگان گرامی(همچون بند 82 قانون بودجه1390) در قانون بودجه سال 91 و سالهای آتی همواره شاهد تکرار "منوط شدن تامین و پرداخت حقوق ماهانه ،پاداش پایان خدمت ،ذخیره مرخصی،دیون ومطالبات ایثارگران" به فروش ویا واگذاری سهام شرکت های دولتی باشیم ؟! ممکن است گفته شود: درآمد دولت در اجرای این بند و ازمحل فروش و یا واگذاری ها مناسب بوده است وشما بی اطلاع و بی خبر هستید؛ در این صورت ،چرا هیات وزیران از این منبع سرشار(که در اختیار داشته) عدول کرده است و طی تصویبنامه ای با توسل جستن به اصل 138 قانون اساسی خزانه داری کل کشور را مکلف کرده از محل جزء(ج) بند (2) قانون بودجه (یعنی از محل یارانه سود تسهیلات وجوایزصادراتی و...) بابت مطالبات آزادگان وسایر ایثارگران به بنیاد شهید مبالغی را پرداخت کند ؟! نه ازمحل فروش و یاواگذاری سهام شرکت های دولتی.! و چرا برابر اعلام مدیران ارشد بنیاد 100% پاداش پایان خدمت وذخیره مرخصی خانواده معظم شاهد در سال 90 وهمچنین بیش از 50 % همین مطالبات برای سال 89 وحدود 20 % از این مطالبات برای مشمولینی که در سال 88 بازنشسته شده اند تامین اعتبار نگردیده و پرداخت نشده است ؟! و چرا در سال 90 مطالبات هیچ یک از جانبازانی که از بنیاد حقوق دریافت می کنند پرداخت نشده است ؟! آیا در سال 91 نیز باید شاهد جابجا کردن ردیف های بودجه برای پرداخت مطالبات ایثارگران از سوی دولت باشیم ؟! تامین حقوق ومطالبات کدام مدیر یا کارمند دولت ویا نماینده مجلس به واگذاری یا فروش سهام شرکت های دولتی منوط شده؟آیا این گروهها نیز درتامین حقوق ،پاداش پایان خدمت ،ذخیره مرخصی و دیون ومطالبات معوقه همچون ایثارگران دچار مشکل بوده اند ؟!یادرسایر بند های ق. بودجه90 درمورد مشابه و"به منظورپرداخت به موقع حقوق ومزایای مستمرسایر کارکنان " محل ها و روش های سهل الوصولتری انتخابشده است ؟! مگر نه اینکه درآمد وعایدات دولت ازمحل این بند ( ویا حداقل تامین اعتبار و واگذاری به ایثارگران ) در سال مالی گذشته پوچ بوده است ، پس چرا دوباره در بند (14-1)لایحه بودجه 91 آن را تکرار کرده و مجدداً پیشنهاد داده اند؟! " 14-1- دولت موظف است بابت حقوق،ردّ دیون ومطالبات ایثارگران وخانواده معظم شهدا وکارکنان اعم از شاغل یا بازنشسته و تغییرات بعدی آن واجرای "لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران " و"طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی" و "قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/89 " وکلیه احکام مربوط به ایثارگران و خانواده آنان در قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه از محل واگذاری سهام وسهم الشرکه شرکت های دولتی یا واگذاری آن یا اموال ودارایی ها یا ازمحل وجوه حاصل از فروش آن ها با قیمت کارشناسی روز با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر مربوطه ویا بالاترین مقام دستگاه اجرایی حسب مورد اقدام نماید." البته بااین تفاوت وتغییر که درانتهای بند 82 درق.بودجه 90 " واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت کننده" شده بود وبواسطه وجود همین اختیار وعدم رضایت برخی ایثارگران از جمله جسارت آزادگان در " نـه گفتن " به تحمیل بنیاد در دریافت سهام،موجب شد مدیران بنیاد شهید وسایر مسؤلان امرناچار واز سر مجبوری برای تامین منابع مالی وپاسخگویی به مطالبات ایشان به منابع و موجودی جزء(ج) بند (2) قانون بودجه تمسک بجویند. ! که بااین دور اندیشی دولت و تایید و تصویب مجلس محترم و حذف شدن عبارت " واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت کننده" دیگر ان شاء الله شاهد هیچگونه اعتراض و " نـه گفتن " به تحمیل شرایط مصوب در این بند نخواهیم بود .؟! جناب آقای رییس و نمایندگان محترم منتخب مردم درخانه ملت ؛ هم اکنون لایحه بودجه سال 91 درمجلس شورای اسلامی نزد شما خوبان درحال بررسی است قطعاً می پذیرید که مفاد بند های 14-1 و 14-3 در وضعیت موجود در لایحه ، نظر ایثارگران و حقوق آنان راتامین نخواهد کرد بدینوسیله از شما بزرگواران تقاضا می شود اولاً - نسبت به حذف بند 14-3 تلاش و اقدام نمایید. وثانیاً - در مورد بند 14-1 نیز با تصویب یکی از پیشنهادات و در خواست های ذیل نسبت به رفع مشکل حقوق و دریافتی های ایثارگران اقدام نموده وارادت خویش به ایثار گران را بیش از پیش اثبات نمایید . اولویت نخست: بند 14-1 از لایحه بودجه حـذف گردد . اولویت دوم : عبارت "حقوق " از ابتدای بند 14-1 حذف شده ومتن زیر به عنوان یک تبصره ذیل بند مذکور اضافه گردد : تبصره : مطالبات مربوط به "حقوق ، پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی ایثارگران" مشمول این بند نمی باشد . اولویت سوم : عبارت " واگذاری سهام یا اموال مشروط به رضایت طرف دریافت کننده است ."به انتهای بند 14-1 اضافه می گردد.

Tags
File engine/modules/userbox.php not found.

ارسال نظر

  • دو کلمه نمایش داده شده را وارد نمائید: *

نظرات دیگران

در حال حاضر نظری ارسال نشده است ، اولین نفر باشید !